Лауреат I степени

Щенникова Елена

Лауреат II степени

Омельянюк Елена

Савинок Анастасия

Лауреат III степени

Герб Ирина