Гран-при

Брантов Семен

Лауреат II степени

Бочкова Вера

Казанцева Елизавета